Marinbiologen studerar livet under vatten

Marinbiologen studerar livet under vatten

Många drömmer om att bli marinbiologer när de blir stora, med tanken att de då får arbeta med delfiner och valar varje dag. Sanningen är dock att en marinbiolog studerar allt liv under vatten, vilket innefattar allt från de största blåvalarna till de minsta fytoplanktonen. En marinbiolog kan med andra ord välja att rikta in sig på en rad olika discipliner, då marinbiologi är ett brett ämne som täcker allt från mikroskopiskt liv till fenomen och företeelser under vatten. Bara några exempel på de områden som studeras inom ramen för marinbiologi är iktyologi (studiet av fiskar), fykologi (studiet av alger) och evertebrater (ryggradslösa djur). Man kan som marinbiolog också studera miljön i havet, till exempel dess sälta, utsläpp i havet och hur väder påverkar förutsättningarna i havet. Detta eftersom miljön som omger dem oundvikligen spelar in på livsformerna i havet.

800px-Callyspongia_sp._(Tube_sponge)Marinbiologi är en mycket viktig vetenskap, som rör vid många aspekter av människans liv. Livet i havet har till exempel historiskt och idag varit en källa för mat för människan, och i havet produceras en stor del av syret i luften som människor andas. Dessutom är havet en del av kretsloppet som styr planeten vi lever på, och forskare tror att livet i havet reglerar och påverkar klimatet på olika sätt. Med tanke på hur förhållandevis lite människan vet om det marina livet (det sägs till exempel att vi vet mer om rymden än vi gör om livet i havet, särskilt om de varelser som lever i de djupaste delarna av havet, som Marianergraven), är det således av största vikt att marinbiologer och andra forskare fortsätter att studera och utforska denna del av vår planet.

Även om alla inte växer upp och blir marinbiologer, tycker de flesta barn att det är roligt att leka med håvar i vattnet och ”upptäcka” vilka små varelser som lever i vattnet. Om man som förälder vill uppmuntra denna upptäckslust så mycket som möjligt (kanske med förhoppningen att barnen senare ska välja att studera just marinbiologi) kan ett bra sätt vara att bygga en flytbrygga som barnen kan leka på. Du kan enkelt köpa allt material du behöver på Byggmax.

Minimal