Var rädd om vårt undervattensliv

Var rädd om vårt undervattensliv

”Nere på botten här är det toppen, lyssna o njut”, sjunger krabban Sebastian i Disney’s Lilla sjöjungfrun. Nog ligger det något i det. Att upptäcka undervattenslivet är att upptäcka en ny värld. Många av oss kanske associerar detta med att snorkla eller dyka i tropiska vatten i Medelhavet eller någon annan avlägsen plats. Men undervattenslivet i våra svenska vatten är minst lika fyllt av fantastiska upptäckter. Detta vet alla fiskefantaster, alla som vid första lediga stund samlar ihop sina sportfiskeprylar och ger sig ut till närmsta vattendrag. Dessa personer känner också till Skarvens negativa inverkan på fiskbeståndet.

Få länder i världen är så fyllda av vattendrag som Sverige. Alltifrån våra sjöar till forsar och älvar till våra mindre vattendrag, bäckar, sumpmarker. Det är fantastiskt hur allt undervattensliv har sina egna små kretslopp och hur detta blir till en del av större kretslopp. De simmande djuren hänger ihop med djuren som rör sig på botten, som hänger ihop med växterna, som hänger ihop med livet ovanför vattenytan. Det är fantastiskt skapat och uträknat allting.

Det är därför sorgligt med de ständiga rapporter som kommer om hur kritiskt läget är för undervattenslivet, både globalt men också här i vårt lilla nordiska land. Arter som dör ut eller är nära på utrotningshotade. När man nås av svåra rapporter är det viktigt att inte förfäras och framförallt inte förlamas, men heller inte bli hysterisk. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Vi kan tänka på vad vi köper för produkter från havet, exempelvis välja att köpa ekologiskt. Vilka produkter vi väljer handlar om att ha en medvetenhet, som att tänka till kring vad det är för djurart man köper? Vi kan också vara noggranna med att källsortera. Mycket av hoten till undervattenslivet i våra vattendrag beror på utsläpp av olika slag, vilket till stor del kommer från avfallsprodukter. Där är sophantering och källsortering en viktig nyckel. Minska konsumtionen av plaster, likaså tungmetaller.

Fossila bränslen är också något som påverkar våra vattendrag negativt. Detta är något som sätts på kartan alltmer från olika håll, både i den kommersiella handeln, men också från politiker och beslutsfattare. Genom en ökad medvetenhet är det också lättare att se vad just du och jag kan göra som individer. Kan vi åka kommunalt till arbetet istället för med bil? Om inte, kan vi hitta sätt att samåka? I de hushåll där det finns mer än en bil, kan man göra sig av med den ena bilen? Detta är frågor som är värda att i alla fall fundera över.

Vi behöver hjälpas åt med detta. Information och kunskap är viktigt. Det är viktigt att detta inte blir utifrån ett perspektiv av hopplöshet utan att man får kunskap och redskap om vad man kan göra. Allt som vi lär oss att göra tillsammans skapar en enhet, vilket även är bra för klimatet i sammhället i stort.

Minimal