Vad är ett korallrev?

Vad är ett korallrev?

Ett korallrev bildas från början genom en symbios mellan koralldjur och alger. Symbiosen efterlämnar en restprodukt som består av ett kalkhaltigt skelett som koralldjuren lämnar efter sig när de dör. Dessa djur kallas polyper. Processen gör att korallerna växer på varandra i lager och bildar då ett korallrev. De koraller som bygger upp korallrev kallas för stenkoraller och det finns ungefär 800 olika arter av stenkoraller. Koraller växer bara några tiotals millimeter om året. Man tror att korallreven började skapas för mer än 200 miljoner år sedan. Världens största korallrev finns i Australien och kallas det Stora Barriärrevet.

Hoten mot korallreven

Världens korallrev är hotade på grund av miljöförändringar som sker tydligt över hela världen. För varje år som går så ökar jordens medeltemperatur och därmed även vattentemperaturen. Detta leder till att de pigmenterade zooxanthellerna som lever i koralldjurens vävnader dör. Koralldjuren får 95% av sin energi från fotosyntesen som zooxanthellerna står för. När detta sker kan korallerna bli svaga, sluta växa och då kan algerna konkurrera ut korallerna. Detta fenomen kallas för korallblekning då korallerna förlorar sin färg. Andra hot mot korallreven inkluderar, föroreningar från bland annat fartyg och jordbruk, destruktiva fiskemetoder som dynamitfiske och botten trålning, Acanthaster planci, en sjöstjärna som äter koraller.

Kan vi rädda korallreven?

Människans utsläpp av koldioxid påverkar växthuseffekten negativt och gör att temperaturen höjs vilket många koraller inte mår bra utav. Haven omvandlar även koldioxiden till kolsyra vilket gör att haven blir surare och det har i sin tur en negativ effekt på både djur och koraller. För att stoppa detta destruktiva händelseförlopp måste vi byta ut energisystemen som finns idag till 100 procent förnybar energi så snabbt som möjligt. Lyckas vi med detta så har vi attackerat de två största hoten mot korallreven, klimatförändringen och havsförsurningen. Om korallreven dör kommer det att ha en förödande effekt på marinlivet och alla de djurarter som är beroende av korallreven för skydd, hitta föda etc. Detta skulle i sin tur påverka fiskeindustrin mycket negativt.

Minimal