Var rädd om vårt undervattensliv

Var rädd om vårt undervattensliv

“Nere på botten här är det toppen, lyssna o njut”, sjunger krabban Sebastian i Disney’s Lilla sjöjungfrun. Nog ligger det något i det. Att upptäcka undervattenslivet är att upptäcka en ny värld. Många av oss kanske associerar detta med att snorkla eller dyka i tropiska vatten i Medelhavet eller någon annan avlägsen plats. Men undervattenslivet i våra svenska vatten är minst lika fyllt av fantastiska upptäckter. Detta vet alla fiskefantaster, alla som vid första lediga stund samlar ihop sina sportfiskeprylar och ger sig ut till närmsta vattendrag. Dessa personer känner också till Skarvens negativa inverkan på fiskbeståndet.

Få länder i världen är så fyllda av vattendrag som Sverige. Alltifrån våra sjöar till forsar och älvar till våra mindre vattendrag, bäckar, sumpmarker. Det är fantastiskt hur allt undervattensliv har sina egna små kretslopp och hur detta blir till en del av större kretslopp. De simmande djuren hänger ihop med djuren som rör sig på botten, som hänger ihop med växterna, som hänger ihop med livet ovanför vattenytan. Det är fantastiskt skapat och uträknat allting.

Det är därför sorgligt med de ständiga rapporter som kommer om hur kritiskt läget är för undervattenslivet, både globalt men också här i vårt lilla nordiska land. Arter som dör ut eller är nära på utrotningshotade. När man nås av svåra rapporter är det viktigt att inte förfäras och framförallt inte förlamas, men heller inte bli hysterisk. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Vi kan tänka på vad vi köper för produkter från havet, exempelvis välja att köpa ekologiskt. Vilka produkter vi väljer handlar om att ha en medvetenhet, som att tänka till kring vad det är för djurart man köper? Vi kan också vara noggranna med att källsortera. Mycket av hoten till undervattenslivet i våra vattendrag beror på utsläpp av olika slag, vilket till stor del kommer från avfallsprodukter. Där är sophantering och källsortering en viktig nyckel. Minska konsumtionen av plaster, likaså tungmetaller.

Fossila bränslen är också något som påverkar våra vattendrag negativt. Detta är något som sätts på kartan alltmer från olika håll, både i den kommersiella handeln, men också från politiker och beslutsfattare. Genom en ökad medvetenhet är det också lättare att se vad just du och jag kan göra som individer. Kan vi åka kommunalt till arbetet istället för med bil? Om inte, kan vi hitta sätt att samåka? I de hushåll där det finns mer än en bil, kan man göra sig av med den ena bilen? Detta är frågor som är värda att i alla fall fundera över.

Vi behöver hjälpas åt med detta. Information och kunskap är viktigt. Det är viktigt att detta inte blir utifrån ett perspektiv av hopplöshet utan att man får kunskap och redskap om vad man kan göra. Allt som vi lär oss att göra tillsammans skapar en enhet, vilket även är bra för klimatet i sammhället i stort.

Read More

Dykarsjuka

Dykarsjuka

Förklaring av dykarsjuka

Dykarsjuka, som också kallas tryckfallssjuka, kan vara riktigt allvarlig för den utsatte. Den uppkommer vid djuphavsdykning genom att bubblor av andningsgaser som inte hinner vädras ut genom lungorna, tränger in i vävnader och lungornas blodomlopp och expanderar. Eftersom dessa till en början små bubblor transporteras med blodet i artärerna och sedan växer sig större, är det vanligt förekommande att de blockerar de mindre artärerna och orsakar en blockering av blodflödet. Dessa bubblor bildas i och med det tryck som uppstår när en person dyker, tillbringar tid i rymden dvs hos astronauter flyger eller arbetar i utrymmen som innebär hårt tryck. Trycket är särskilt framträdande i samband med dykning, där den framkallar värst effekt. Faktum är att tusen dykare dör årligen genom att ha dykt på djupt vatten och fått in ovälkomna bubblor i kroppen. Detta kallas för gasemboli.

Vid ett dyk absorberar kroppen kväve från luften som andas in via tuben och kvävet kommer in i vävnaderna. Detta är inte farligt om det förekommer på ett och samma djup eller om trycket är detsamma. Om det ändras eller om nivån ändras snabbt, kan det dock bli brådskande, då kvävet bildar gasbubblor.

Faktorer som ligger till grund för dykarsjuka

Huruvida dykare har större eller mindre möjlighet att drabbas av dykarsjuka hänger ihop med flera faktorer. Bland annat kan det påskynda effekten om vattnet som man dyker i är extra kallt samt om dykningarna är extra djupa och långvariga. Snabb uppstigning är också känt för att framkalla dykarsjuka, därför rekommenderas det att ta det lugnt om man är nere på djupt vatten. Till detta ska det också tilläggas att en dykare som inte är i fysisk form men ändå ger sig på en svår dykartur ligger i riskzonen betydligt mer än någon som är van och vid god vigör. Fetma är således en bov i dramat, dålig kondition en annan. Vätskebrist kan också vara en bidragande orsak, likt olika sjukdomar som dykaren kan vara drabbad av men ignorerar.

Dock har det visat sig att i stort sett vilken dykare som helst kan falla offer för dykarsjuka och att sjukdomen slår till slumpartat. Därför är det viktigt att gå igenom en grundlig hälsokontroll med hjälp av kunniga läkare och tandläkare för att se om man har större risk att drabbas. Även mun- och tandsjukdomar kan ge problemet grund av infektionsrisken vilket det är bäst att undvika. Men även en erfaren och helt frisk dykare kan ha otur.

Vad göra om man drabbats?

I vissa fall av dykarsjukan är symptomen lindriga, i andra fall extremt allvarliga. I båda fallen ska man omedelbart söka vård, eftersom snabb behandling bidrar till en snabbare återhämtning. I värsta fall kan dykarsjukan leda till döden.

Read More

Njut av all inclusive

Njut av all inclusive

Svenskarna vill gärna ha öl, glass och läsk ad libitum, när de har semester. All inclusive-resor, där de flesta av semesterutgifterna är inkluderade i resans pris, blir mer och mer populära.

Svenskar kräver mer än sol, strand och vatten, när de åker på semester. Vi vill också slippa spekulationer om, var vi ska äta och om semesterbudgeten håller. All inclusive-konceptet, där nästan allt är betalt hemifrån, fyller därför fortfarande resekatalogerna.

 

Lite mer av livets goda

Som namnet antyder, betyder all inclusive att allt är inkluderat i resan – dock bara så länge man befinner sig på hotellets område. Utöver helpensionens tre dagliga huvudmåltider kan gästen hela dagen dessutom förse sig med lätte anrättningar, förmiddags- och eftermiddagskaffe, snacks samt välja mellan ett urval av drinks, öl och vin i baren. Som oftast begränsat till lokala produkter. För barnen betyder det glass och läsk ad libitum.

 

En present till barnfamiljen

Det är först och främst barnfamiljerna, som efterfrågar all inclusive, och det låter vettigt, eftersom semesterbudgeten på på så sätt kan hållas. Förutom det, så finns det fler och fler far- och morföräldrar, som inviterar barn och barnbarn med på en all inclusive-semester, för att det nog är den mest generösa och samtidigt praktiska present, man kan ge sina kära. Utöver att vara den glada givaren kan man också säkra sig, att utgifterna inte blir för höga. Du kan hitta all inclusive-resor här.

 

Priserna faller

All inclusive-konceptet kommer från USA och har på senare år spritt sig till bl. a. semesterorter omkring Medelhavet. Det är inte så utbrett i Asien ännu – kanske för att prisnivån är mycket låg, och det redan är billigt att äta ute. Medan tillköp av all inclusive i början utgjorde en generös extrakostnad, kan man idag hitta en veckas charterresa med all inclusive ganska billigt.

Priserna har blivit så låga att folk ändå väljer att gå ut och äta något lokalt ett par gånger under vistelsen. De uppfattar all inclusive som en bas, som gör att de alltid har tillgång till mat och dricka, men att de har friheten att välja något annat om de har lust.

 

Olika standarder

Precis som att det kan vara stor skillnad på hotellstandarden, kan kvalitet och utbud också variera för all inclusive. Det är viktigt, att man vet vilken standard man får när man beställer en all inclusive-resa. All inclusive i Turkiet är inte nödvändigtvis det samma som all inclusive i Caribien. All inclusive-begreppet håller också på att utvecklas till att omfatta utflyktspaket, träningsuppehåll och inte minst wellness. Alla nyare hotell har wellnessavdelningar, så det är bara en tidsfråga innan det också blir en del av all inclusive-paketet.

Read More

Vad är ett korallrev?

Vad är ett korallrev?

Ett korallrev bildas från början genom en symbios mellan koralldjur och alger. Symbiosen efterlämnar en restprodukt som består av ett kalkhaltigt skelett som koralldjuren lämnar efter sig när de dör. Dessa djur kallas polyper. Processen gör att korallerna växer på varandra i lager och bildar då ett korallrev. De koraller som bygger upp korallrev kallas för stenkoraller och det finns ungefär 800 olika arter av stenkoraller. Koraller växer bara några tiotals millimeter om året. Man tror att korallreven började skapas för mer än 200 miljoner år sedan. Världens största korallrev finns i Australien och kallas det Stora Barriärrevet.

Hoten mot korallreven

Världens korallrev är hotade på grund av miljöförändringar som sker tydligt över hela världen. För varje år som går så ökar jordens medeltemperatur och därmed även vattentemperaturen. Detta leder till att de pigmenterade zooxanthellerna som lever i koralldjurens vävnader dör. Koralldjuren får 95% av sin energi från fotosyntesen som zooxanthellerna står för. När detta sker kan korallerna bli svaga, sluta växa och då kan algerna konkurrera ut korallerna. Detta fenomen kallas för korallblekning då korallerna förlorar sin färg. Andra hot mot korallreven inkluderar, föroreningar från bland annat fartyg och jordbruk, destruktiva fiskemetoder som dynamitfiske och botten trålning, Acanthaster planci, en sjöstjärna som äter koraller.

Kan vi rädda korallreven?

Människans utsläpp av koldioxid påverkar växthuseffekten negativt och gör att temperaturen höjs vilket många koraller inte mår bra utav. Haven omvandlar även koldioxiden till kolsyra vilket gör att haven blir surare och det har i sin tur en negativ effekt på både djur och koraller. För att stoppa detta destruktiva händelseförlopp måste vi byta ut energisystemen som finns idag till 100 procent förnybar energi så snabbt som möjligt. Lyckas vi med detta så har vi attackerat de två största hoten mot korallreven, klimatförändringen och havsförsurningen. Om korallreven dör kommer det att ha en förödande effekt på marinlivet och alla de djurarter som är beroende av korallreven för skydd, hitta föda etc. Detta skulle i sin tur påverka fiskeindustrin mycket negativt.

Read More

Marinbiologen studerar livet under vatten

Marinbiologen studerar livet under vatten

Många drömmer om att bli marinbiologer när de blir stora, med tanken att de då får arbeta med delfiner och valar varje dag. Sanningen är dock att en marinbiolog studerar allt liv under vatten, vilket innefattar allt från de största blåvalarna till de minsta fytoplanktonen. En marinbiolog kan med andra ord välja att rikta in sig på en rad olika discipliner, då marinbiologi är ett brett ämne som täcker allt från mikroskopiskt liv till fenomen och företeelser under vatten. Bara några exempel på de områden som studeras inom ramen för marinbiologi är iktyologi (studiet av fiskar), fykologi (studiet av alger) och evertebrater (ryggradslösa djur). Man kan som marinbiolog också studera miljön i havet, till exempel dess sälta, utsläpp i havet och hur väder påverkar förutsättningarna i havet. Detta eftersom miljön som omger dem oundvikligen spelar in på livsformerna i havet.

800px-Callyspongia_sp._(Tube_sponge)Marinbiologi är en mycket viktig vetenskap, som rör vid många aspekter av människans liv. Livet i havet har till exempel historiskt och idag varit en källa för mat för människan, och i havet produceras en stor del av syret i luften som människor andas. Dessutom är havet en del av kretsloppet som styr planeten vi lever på, och forskare tror att livet i havet reglerar och påverkar klimatet på olika sätt. Med tanke på hur förhållandevis lite människan vet om det marina livet (det sägs till exempel att vi vet mer om rymden än vi gör om livet i havet, särskilt om de varelser som lever i de djupaste delarna av havet, som Marianergraven), är det således av största vikt att marinbiologer och andra forskare fortsätter att studera och utforska denna del av vår planet.

Även om alla inte växer upp och blir marinbiologer, tycker de flesta barn att det är roligt att leka med håvar i vattnet och ”upptäcka” vilka små varelser som lever i vattnet. Om man som förälder vill uppmuntra denna upptäckslust så mycket som möjligt (kanske med förhoppningen att barnen senare ska välja att studera just marinbiologi) kan ett bra sätt vara att bygga en flytbrygga som barnen kan leka på. Du kan enkelt köpa allt material du behöver på Byggmax.

Read More

Dyka i svenska vatten

Dyka i svenska vatten

Många drömmer om att dyka i kristallblått vatten, simma bland koraller och vackra fiskar. Men hur är det att dyka i svenska vatten? I Sverige har vi på västkusten saltvatten, på ostkusten, bräckvatten och i inlandet sötvatten. Tre olika vattenmiljöer som ger helt olika upplevelser. Västkusten har ett relativt stort utbud av marint liv, hummer, krabbor och sjöstjärnor till exempel. Fisk finns det naturligtvis och blågyltan är lika vacker som den vackraste korallfisk. Ostkusten är med sitt bräckvatten det havsområde som bevarar skeppsvrak bäst och inlandet kan ge fina upplevelser med dyk bland kräftor eller kanske i vattenfyllda gruvhål.

Östersjön är världsunik på grund av alla vrak

Just möjligheten att hitta vrak är det som gör Östersjön så unik för dykare. Det finns tusentals vrak registrerade längs Sveriges kuster och minst lika många oregistrerade. kanske du kan göra ett nytt vrakfynd. Men vad behövs för att hitta ett vrak? Lite tur, ja, men de flesta vraken hittas efter informationssökning i äldre tidningar, domstolshandlingar och vrakregister. En annan möjligheter är att titta i gamla sjökort. Var gick farlederna, var fanns de svårnavigerade partierna och var fanns det möjlighet för natthamnar är exempel på sådana uppgifter som man kan få fram genom att studera äldre sjökort. Ett tredje sätt att få information på är att prata med skärgårdsbor och fiskare. De har ofta hört berättelser om förlisningar.

Vrak, en del av vår historia

Att hitta ett vrak, vara den första som ser platsen på kanske hundratals år, ger en häftig känsla och just det att det är en plats som stått orörd gör den särskilt intressant för arkeologer. Här kan de få viktiga pusselbitar till hur livet levdes förr. Hur man bodde på skeppen och kanske delar av lasten finns kvar som kan ge viktiga uppslag för fortsatt forskning eller kanske ge svar som omvärderar en bit av historien. Att dyka i svenska vatten kan bli än mer spännande än att titta på färggranna fiskar och samtidigt lär du dig massor både om det gamla Sverige och om dykning på och kring vrak.

Read More
Minimal